DEPOLAMANIN FAYDALARI

Depolama

Depolamanın faydaları, depolamanın faydaları hakkında bilgiler:

Depolama faaliyeti, müşterilere hizmet vermenin yanında üretim maliyetlerinin azaltılmasını da sağlar. Bu nedenle depolama etkili bir müşteri ilişkileri yönetiminin ana unsuru olduğu kadar maliyet yönetiminin de önemli bir unsurudur. Mal cinsinin izin vermesi şartıyla “üretimler sipariş esası” yerine uygun değer parti büyüklüğü esasıyla yapılarak en uygun maliyet sağlanabilir.

  • Deponun istenen hizmeti sağlaması yanında en önemli özelliği maliyet üzerindeki etkisidir.
  • Depolamanın faydaları genel olarak sıralanırsaşu liste ortaya çıkacaktır:
  • Hazırlık maliyetlerini büyük miktarlara (adet vb.) yayma – dağıtma olanağı doğacaktır.
  • Daha az kırtasiye çalışması ve idari işlem yapılacaktır. Birim başına genel gider ve enerji maliyeti azalacaktır.

Bir mal cinsi müşteriler tarafından gerektiğinde ve ancak az miktarlarda alınıyorsa; müşteriler ile fabrika arasında stoklamaya ihtiyaç vardır ve depo bu stoklama işlevini yerine getirir.  Depolar malların üretildikleri yerlerde veya tüketildikleri yerlere uygun mesafelerdeki noktalarda konuşlandırılır. Depolardan müşteri ve bayi taleplerini en uygun şekilde karşılamaya olanak sağlanır. Depo uygun bir yerde kurulmuşsa nakliye maliyetlerine olumlu katkı yapacaktır.

Depolamanın Gerekli Olduğu Durumlar

Depolamanın neden önemli ve gerekli olduğu kadar gerekliliğin hangi noktada başladığının tespiti de çok önemlidir.

Çok farklı ürünler, iş süreçleri ve müşteri istekleri dikkate aldığında bu gerekliliğin iyi bir veri analizi ve hesapla ortaya çıkacağı açıktır.

Depolamanın neden gerekli olduğu tamamen bir hesaplama işidir. İyi hesap için ön koşul iyi bir veri analizidir. Veri yoksa hesap yapılamayacaktır. Hesabı iyi yapılmayan bir depoya gerçekte hiç gereksinim olmadığı da ortaya çıkabilir. Deponun neden gerekli olduğu ve hangi noktada gerekli hâle geldiği kıyaslamalı bir örnekle daha iyi anlaşılabilir.

A ve B olarak iki farklı firma olduğu varsayılmıştır.

Karayolu ile taşıma yapan firmalarda orta düzey yönetici olmak ve eğitim almak için inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply