Ody Belgesi Nedir?

Ody belgesi nedir, ody belgesi nedir hakkında bilgiler:

Orta düzey yönetici (ODY): 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren şirketler yada gerçek kişiler ile  bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini devamlı olarak ve etkin bir biçimde sevk ve idare eden müdür, idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade etmektedir.

Ody Belgesi dörde ayrılır

  1. Ody 1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
  2. Ody 2 Belgesi: Yurt içi yolcu taşımacılığı
  3. Ody 3 Belgesi: Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
  4. Ody 4 Belgesi: Yurt içi eşya-kargo taşımacılığı

Not: Yukarıda bahsi geçen belgelerden ody 1 belgesine sahip olan yöneticiler ody 2 belgesine de sahip olmuş sayılır. Ody 3 belgesi alan yöneticiler ise ayrıca ody 4 belgesine de sahip olmuş sayılırlar.

Ody belgesini kimler alabilir?

Ody belgesini almak için öncelikle en az lise ve dengi okul mezunu olmanız gerekmektedir. Ayrıca mevzuatta geçen suçlardan hüküm giyilmemiş olunması şarttır.

Ody belgesi ders süreleri

  • Ody 1 Belgesi: Toplam ders süresi 82 saattir. Derslerin yüzde seksenine katılım zorunludur.
  • Ody 2 Belgesi: Toplam ders süresi 71 saattir. Derslerin yüzde seksenine katılım zorunludur.
  • Ody 3 Belgesi: Toplam ders süresi 89 saattir. Derslerin yüzde seksenine katılım zorunludur.
  • Ody 4 Belgesi: Toplam ders süresi 71 saattir. Derslerin yüzde seksenine katılım zorunludur.

Karayolu ile taşıma yapan firmalarda orta düzey yönetici olmak ve eğitim almak için inceleyebilirsiniz.

Ody Belgesi Veren Kurumlar

Leave a Reply