DEPO İŞLEMLERİ

Depo İşlemlerinde Gereken Bilgiler

Depo işlemleri, depo işlemleri hakkında bilgiler:

Günümüzde depolar malı saklamak ve korumak işlevinin yanında malı özelliklerine, müşteri tiplerine ve sözleşme esaslarına göre sınıflandırmak, kalite kontrol, ambalajlama, barkod ve etiketleme yaparak sevkiyata hazır hale getirmek ve bilgisayar ortamında stok hareketlerinin kaydını tutmak ve ilgili taraflar (gönderen, alıcı, müşteri, üretici vs.) ile haberleşme sağlamak gibi işlemleri de içermektedir.

Genel Hatlarıyla Depoda Yapılan İşlemler Şunlardır;

 • Depolama alanını iş süreçlerine uygun üretken ve verimli hâle getirmek,
 • Gönderen veya üreticiden malları teslim almak,
 • Malların depoya boşaltılması, stoklamak ve birleştirmek,
 • Depo içinde forklift, raf ve paletlerden yararlanmak,
 • Depo içinde bilişim (bilgisayar, iletişim ve barkod vb.) teknolojilerden yararlanmak,
 • Malları depo içinde uygun bir şekilde istiflemek, raflamak ve saklamak,
 • Depo içi ısı, nem, ses, ışık vb. risk faktörlerini asgari seviyede tutmak,
 • Müşteri siparişlerine göre malların konsolidasyonunu yapmak,
 • Sevkiyat öncesinde malları ambalajlamak ve etiketlemek,
 • Malları yükleme ve sevkiyat için hazır hâle getirmek,
 • Malları taşıma türlerine göre uygun araçlarla göndermektir.

Karayolu ile taşıma yapan firmalarda orta düzey yönetici olmak ve eğitim almak için inceleyebilirsiniz.

Depoda Gerekli Donanım

Leave a Reply