ODY 3 BELGESİ

Orta Düzey 3 Yönetici Sertifikası Nedir?

Uluslararası eşya kargo ve yük taşımacılığı, Uluslararası eşya kargo ve yük taşımacılığı hakkında bilgiler:

Orta Düzey Yöneticiler Uluslararası Yolcu Taşımacılık yapan firmalarda istihdam edilirler.

Orta Düzey Yönetici (ODY Belgesi): 4925 Sayılı Kara yolu Taşıma Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlarla görev yapan kişileri ifade eder.

Ody 3 Orta Düzey Yönetici İstihdam etme zorunluluğu olan yetki belgesi sahipleri: C3, K1, K3, M1, N1, P1, yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet Orta Düzey Yönetici 1 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

Diğer Ody Belgesi Türleri;

Ody 1 Belgesi

Ody 2 Belgesi

Ody 3 Belgesi

Ody 4 Belgesi

Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply