İADE ÜRÜN

İade Ürünler

İade ürün, firmalar tarafından üretilen mamulün çeşitli sebeplerden (eksiklik, fazlalık, hasar veya kullanılamayacak hâle gelmesi) dolayı, üretilmiş olduğu firma deposuna geri gönderilen üründür.

İade Ürün Süreci

  • Müşteriden geri bildirim alma
  • İade ürün tespiti Ürünün kabul edilmesi
  • Geri alım Ürün kontrolü Tutanak hazırlama
  • Ürün yenileme Stoklardan düşme

Müşteriden Geri Bildirim Alma

Sevkiyatı yapılmış herhangi bir ürünün, herhangi bir nedenle hatalı olduğu anlaşıldığında lojistik firma ile bağlantı kurularak ürünün alıcıya ulaşması engellenir. Bu sağlanamıyorsa alıcı ile temasa geçilerek malın araçtan indirilmemesi sağlanır. Ürün alıcıya ulaşmış ise alıcı sipariş ettiği ürünü almaktan vazgeçtiyse veya herhangi bir sebepten (fazlalık, eksiklik, nakliye hasarı, yanlış veya hatalı ürün vb.) dolayı ürünün geri iadesini isterse internet, telefon veya faks yoluyla üretici firma ile bağlantıya geçer. Üretici firmanın satış departmanı tarafından yollanan veya internet ortamında bulunan iade bildirim formunu doldurarak (form 3.1) üretici firmaya gönderir. Bu işlemler bittiğinde müşteriden geri bildirim alma işlemleri tamamlanmış olur.

İade Ürün Tespiti

İade ürün tespiti; kalite standartlarına uygun olmayan ürünlerin işaretlenmesi, ayrılması, saklanması ve hakkında yapılacak işlem için karar verilmesi sürecidir. Üretici firma, iade ürünün tespiti için iade bilgileri listesi kullanmaktadır. Bu liste, ürün kabul ve kontrol işlemleri sırasında istenen özellikleri taşımadığı belirlenerek üreticiye iade edilmesine karar verilen ürünlere ilişkin irsaliye bilgilerinin raporlanması için tasarlanmıştır.

Ürünün Kabul Edilmesi

Müşterilerden geri kazanılacak ürünün alınmasıdır. Bu aşamada firmanın sipariş giriş veya muhasebe sistemlerinden faydalanılır (geri alınacak ürün güncel varlık, stok kalemi veya müşteride bulunan sabit varlık olarak değerlendirilir).

Geri Alım

Ürünün müşteriden fiziksel olarak taşınması işlemidir. Lojistik firmanın görevlendireceği sevkiyat aracı yardımıyla iade ürün müşteriden tutanak ve iade faturası ve irsaliyesi ile birlikte alınır.

Ürün Kontrolü

Firmanın geri alınmış ürün ile ne yapacağına karar verme aşamasıdır (firma ürünleri fiziksel olarak inceler ve yeniden üretilmiş olan ürün stoğunu gözden geçirir). Üretici firma deposuna gelen iade ürünler, sayılır ve depo kabul sahasına alınır. Araç şoföründen ürünün irsaliyesi alınır.

İade gelen bu ürünlerin isimleri, ağırlıkları ve parça adetleri tespit edilip görünüm kontrolleri yapılır. İade irsaliyesinde yazılı olan malların miktarı ile iade gelen ürün miktarı aynı ise ürünler gönderici firmanın deposuna teslim alınır. İade gelen miktar ile iade irsaliyesinde yazılı olan miktar arasında fark tespit edilirse iadeyi yapan kişiye bilgi verilip gerekli düzeltmelerin yapılması istenir.

 

 

Leave a Reply