CAM AMBALAJLAR

Cam Ambalaj Çeşitleri

Cam ambalajlar, Cam ambalajlar hakkında bilgiler:

Cam ambalajlar bilinen en eski ambalaj maddelerinden biridir. Camın ham maddesi silisli kumdur. Cam silis kumunun çeşitli katkı maddeleri ile birlikte yüksek sıcaklıklarda eritilerek şekillendirilmesinden meydana gelir. Cam ambalajlar içine konulan ürünün görülebilmesi nedeni ile tercih edilen bir ambalaj çeşididir.

Özellikle sıvı ve yarı sıvı mamullerin ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Kozmetik sanayi, kimya ve ecza sanayinde kullanılmaktadır. Doldurma ve taşıma esnasında fazla kayıp vermesi ve ağırlığı nedeniyle taşıma masraflarının yüksek oluşu cam ambalajının dezavantajları olarak göze çarpmaktadır. Avantajı ise parlak ve iç açıcı olmasıdır. Ayrıca hafif camların piyasaya çıkması alışveriş yapanları cezbetmiştir. Örneğin önceden 1 litrelik şişe 1240 g iken bugün 354 g ağırlığındadır. Cam şişe güven vericidir. Çok önemli bir özelliği de ürünün tat ve lezzetini etkilememesidir.

Cam Ambalajların Olumlu Özellikleri:  

 • Sert, sağlam ve kimyasal açıdan inert bir malzemedir. İçine konulan gıda ve içecek ile hiçbir etkileşim olmaz, zamanla aşınmaz ve bozulmaz.
 • Renkli olduklarında ürünü belirli düzeyde ışık etkisinden korur.
 • Gaz, su buharı, koku ve sıvı geçirgenliği yoktur.
 • İçine konulan ürün görülebilir. Böylece tüketici satın aldığı mal hakkında bilgi sahibi olur. Ayrıca üretici, iyi bir sınıflandırma, doldurma gibi önlemlerle malını daha kolay satabilme olanağına kavuşabilir.
 • Isıl dayanımı yüksektir. Sterilize edilebilir.
 • Biçim değiştiremez.
 • İç basınç ve düşey yüklere dayanıklıdır.
 • Teneke kutulara göre daha kolay açılabilir.
 • İçindeki ürün tüketildikten sonra başka amaçlarla da kullanılabilir.
 • Çeşitli biçim, büyüklük ve renkte yapılabilir.
 • Vakum dolum ve kapama yöntemine uygundur.
 • Makinelerde yüksek dolum kapasitesine ulaşılabilir.

Cam Ambalajların Olumsuz Özellikleri:  

 • Ağırdır, taşımada sorunlara yol açabilir.
 • Kırılgandır; darbe, ısıl şok ve aşırı iç basınç gibi etkilerle kırılabilir.
 • İçini gösterdiğinden üreticinin ayıklama, sınıflandırma ve doldurma gibi işlemlerde çok özenli davranması gerekir. Bunlar maliyeti artırıcı etkenlerdir.
 • Camın ışık geçirmesi, içerdiği gıdanın renginin bozulmasına neden olabilir.
 • Camın en olumsuz özelliği, çeşitli etkilerle kolaylıkla kırılabilmesidir. Özellikle camın kimyasal bileşimi, cam kabın şekli, şekillendirmede uygulanan sıcaklık ve süre ile diğer üretim aşamaları camın kırılma niteliği üzerinde etkili olmaktadır. Ancak cam ambalajın diğer malzemelere göre dezavantajı gibi görülen kırılma dayanıklılığı ve ışık geçirme özellikleri, gelişen teknolojiye koşut olarak önemli ölçüde iyileştirilebilmiştir.

Karayolu ile taşıma yapan firmalarda orta düzey yönetici olmak ve eğitim almak için inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply