STOK YÖNETİMİ YAPMAK

Stok Yönetimi Nedir?

Stok yönetimi nedir? Stok yönetimi hakkında detaylı bilgiler:

Stok yönetimi nedir? Stok Planı Plan, “İstenen hizmet düzeyini sağlayabilmek için kaç farklı ürün, ne kadar miktarda depolanmalıdır?” sorusuyla doğrudan ilgilidir. Üretim ve satışa göre geliştirilmelidir. Stok ve depolama maliyetleri firmaların, sektörün ve müşterilerin amaçlarına göre şekillendirilir.

Stok Maliyeti

 • Stok bulundurma maliyeti takip eden ölçütler doğrultusunda detaylandırılabilir.

Faiz

 • Mallar için bağlanılan nakit paranın maliyetidir.
 • Kredi faizini dikkate almak gerekir. Kredi faizi alınırken rayiç en yüksek kredi faizini dikkate almak gerekir. Diğer yandan, gerçekten sermaye stoka yatırıldığı ve bu nedenle kasada para kalmadığı zaman işletme bilançosundan para gereksinimini anlamak çok da zor değildir. Bu durumda ise bankalar, talep eden işletmeye en yüksek kredi faizini uygulamaktadır. Bu noktada en çok itiraz edilen husus yıllık faizin ne olacağı konusudur.
 • Firmalar genellikle ucuza bulunduğu varsayımıyla gereğinden fazla mal aldıkları için firma nakitlerini harcamakta ve nakit para gerektiğinde ancak kredi kullanarak para bulabilmektedir.

 Nakliye

 • Malları depoya getirmek için ödenen nakil bedelidir.

İşçilik

 • Kabul, sevkiyat ve depodaki malların aktarımındaki işçilik yüküdür. Bu maliyete depo yönetim giderleri de dâhil edilir.

Alan

Bina kirası veya amortisman maliyetidir. Binanın sahipliğinin ne olduğuna bakılmaksızın, hangisi daha yüksek ise o değeri almak gerekir. Bu noktada işletme yatırımcısının çıkarları söz konusudur. Ekonomik bir değere verimli değerlendirme olanağı sağlaması bakımından önemlidir. Aksi takdirde, bu tür yatırımların anlam kazanabilmesi olanaksızdır. Son yıllarda şehirlerde oluşan değişikliklerin bize anlattığı da bu olmalıdır. Bina bakım giderleri de dahildir.

Sigorta-Vergi

 • Sigorta ve bina vergileridir.

Kayıp ve hasar

Aktarmada ve depolamada ortaya çıkan dolaylı maliyetlerdir. İşletmelerde genellikle hasar az olmaktadır. Esas sorun yıl sonu sayımları ile karşımıza çıkan tablo olmaktadır. Çok değişken olmakla beraber, işletmeler mutlaka depolarda mal kaybetmektedir ve bu kaybın oranı genellikle %5’in üzerinde olmaktadır.

Teknolojik Eskime

 • Ürünün üretimden kaldırılması ile meydana gelen maliyetlerdir. İlk teknolojik eskimeyi elektronikte yeni ve gelişmiş modeller olarak algılayabiliriz.
 • Otomotivde ise yeni yıl modelleri olarak anlaşılabilir.
 • Tekstil ve hazır giyimde moda değişikliği anlaşılabilir. Bazı hâllerde ise yeni bir ürün eski bir ürünün kullanımını ortadan kaldırabilir.
 • Gereksiz olarak görünse bile depolama maliyetleri ciddi bir şekilde algılanmadığından ve depolar kuruluş aşamasında doğru dürüst hesaplanmadığından ya gereğinden büyük depolar yapılmakta ya da dar depolarda mallar birbirlerinin üstünde durmaktadır.

Büyük Depolar

 • Böyle durumlarda işletme büyümek için ya sıkıntılar içinde kıvranmaktadır ya da dışarılarda bir yerlerde depo kiralamak zorunda kalmaktadır.
 • Bir diğer husus ise ülkemizde getirim bedelleri hızla arttığı için işletmeler yerleşim yerleri dışında kurulduğu halde hızla yerleşim birimleri içinde kalmaktadır. Bu durumda ister istemez depolama maliyetleri yukarı doğru yükselecektir.
 • Dikkate alınması gereken diğer bir husus ise özel yerlerdir. Örneğin, İstanbul Boğazı gibi yerlerde depolama maliyetlerinin ne olduğu iyi sorgulanmalıdır.

Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply