ODY 1 BELGESİ

Orta Düzey 1 Yönetici Sertifikası Nedir?

Orta düzey yönetici belgesi, orta düzey yönetici belgesi hakkında bilgiler:

Orta Düzey Yöneticiler Uluslararası Yolcu Taşımacılık yapan firmalarda ihtihdam edilirler.

Orta Düzey Yönetici (ODY): 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlarla görev yapan kişileri ifade eder.

Ody 1 Orta Düzey Yönetici İstihdam etme zorunluluğu olan yetki belgesi sahipleri: A2, B1,  D1, yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet ody1 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

  1. Başvuru sahibinin ODY1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
  2. Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.
  3. Firma belgesinde firmada yetkili olan kişinin imzası olmalı ve bu kişiye ait imza sirküleri olmalıdır.
  4. Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
  5. Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
  6. Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi(TC Kimlik Numarası belirtilecek)
  7. 2 adet fotoğraf (FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )

Diğer Ody Belgesi Türleri;

Ody 1 Belgesi

Ody 2 Belgesi

Ody 3 Belgesi

Ody 4 Belgesi

Leave a Reply