ODY 4 BELGESİ

Orta Düzey 4 Yönetici Sertifikası Nedir?

Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı, Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı hakkında bilgiler:

Orta Düzey Yöneticiler Yurtiçi Yolcu Taşımacılık yapan firmalarda istihdam edilirler.

Orta Düzey Yönetici (ODY): 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlarla görev yapan kişileri ifade eder.

Ody 4 Orta Düzey Yönetici İstihdam etme zorunluluğu olan yetki belgesi sahipleri: C3, D2, K1, K3, M1, N1, P1  yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet ody2 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

Ody 4 belgesi sahibi olan kişiler; yalnızca yurt içinde taşımacılık faaliyeti yapan ve iştigal konusu eşya-kargo taşımacılığı olan firmalarda çalışabilir. Çalışacağı firmada unvan olarak yönetici pozisyonunda olurlar.

Diğer Ody Belgesi Türleri;

Ody 1 Belgesi

Ody 2 Belgesi

Ody 3 Belgesi

Ody 4 Belgesi

Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply