YURT DIŞI TESLİM

Yurt Dışı Teslim Nedir?

Dış ticaret işlemleri esnasında alıcı (ithalatçı) ile satıcı (ihracatçı) arasında düzenlenen satış sözleşmesinde satılan malın alıcıya hangi suretle teslim edileceği kayda bağlanmalıdır. Uygulamada karşılaşılan pek çok anlaşmazlıktan biri de satılan malın teslimat şeklinin sözleşmede açıkça belirtilmemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü malın teslimatı denildiğinde tarafların aklına çok farklı hususlar gelebilmektedir. Bu nedenle eksiksiz bir satış sözleşmesi bu gibi hususlara da açıklık getirmek zorundadır.

Dış ticaret işlemlerinde taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve malın teslimatı sırasında yapılacak harcamaların ve ortaya çıkabilecek hasar ve rizikoların kime ait olacağını tespit etmek maksadıyla Uluslararası Ticaret Odası kısa adı INCOTERMS olan ticari terimlerin yorumlanması için Uluslararası Kurallar (The International Rules for the Interpretation of Trade Terms) adlı bülteni yayımlamıştır. Taraflar arasında yapılacak satış sözleşmesinde bu yayında kullanılan uluslararası ticari terimlerle teslimat işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğinin belirtilmesi sorunları asgari düzeye indirecektir.

İhracatçı ve ithalatçı firmalar, malın yurt dışındaki alıcıya teslim edilmesi ifadesini öncelikle şu sorular ışığında cevaplandırma daha sonra uluslararası terimlerden kendi şartlarına uygun olanını satış sözleşmesine kaydetmelidir.

  • Satılan mal alıcıya nerede teslim edilecektir?
  • Taşıma giderleri kime ait olacaktır?
  • Taşıma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir zararı kim tazmin edecektir?
  • Sigorta giderleri kime ait olacaktır?
  • Gerek ihracat ve gerek ithalat işlemleriyle kim ilgilenecek ve bu işlemlerden doğacak masrafı kim karşılayacaktır?

Her ihracat ve ithalat işleminde taraflar yukarıdaki sorulara açıklık getirmek zorundadır. Şartlar tespit edildikten sonra INCOTERMS’ten kendilerine uygun olanını seçerek satış sözleşmesine yazmak, en doğru davranış olacaktır. Zira ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık hâlinde uluslararası kabul görmüş, standart terimler tarafların haklarını aramalarında daha gerçekçi ve adil bir yol izlenmesini mümkün kılabilecektir.

İhracatçının Sorumlulukları

Belirlenen yer ve zamanda malların ithalatçının elinde olmasını temin edecek şekilde malları hazır edip masrafları kendine ait olmak üzere bir taşıma şirketi ile anlaşır. İhracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. İthalatçıya gerekli işlemlerin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirir. Malların taşıma giderleri ödendikten ve ilk sevkiyat yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek hasar ve rizikolardan sorumlu değildir.

İthalatçının Sorumlulukları

Malların ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak olan masrafları karşılar. İhracatçının malları taşıma acentesine teslim etmesinden sonra ortaya çıkabilecek navlun dışındaki masraf ve riskleri karşılar. Malların taşınması sırasında herhangi bir üçüncü ülkeden transit geçiş söz konusu ise bu işlemlerden doğacak gümrük masraflarını karşılar. Şayet ihracatçının ödediği navlun ücretine malların varış yerindeki boşaltma masrafları dâhil değilse bunları da kendisi karşılamakla mükelleftir.

Leave a Reply