Src 4 Belgesi

Ticari amaçlı olarak araç kullanacak kişilerin sahip olması gereken belge türü src belgesi olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan farklı faaliyetlerde görev alan ticari araçlarda mesleki açıdan yeterliliğin ispatlanabilmesi için farklı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, mesleki yeterlilik belgeleri kişinin faaliyet gösterdikleri alana göre değişebilmektedir. SRC 4 belgesi de ticari amaçlı olarak kullanılan farklı yeterlilik belgelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu belge, alan ve faaliyet olarak diğer belgelerden ayrılmaktadır.

 Src Belgesinin Faaliyet Alanları Nedir?

Mesleki yeterliliği ispat için taşıma faaliyetlerinde kullanılan bu belge, özellikle yurt içinde yapılacak olan taşıma hizmetlerinde gerekli olmaktadır. Yurt içerisinde taşıma firmalarında görev alacak kişiler mutlaka bu belgeyi edinmek zorundadır. Yük ve eşya taşımacılığında kullanılacak olan belge, özellikle ağır eşya taşıma hizmetlerinde gerekli olmaktadır. Bu açıdan, tır, çekici ya da kamyon kullanacak ve bu alanda hizmet sunacak olan kişiler mutlaka yeterli eğitimi aldıktan sonra bu belgeyi edinmeleri gerekmektedir.

Belgenin alınması ile ilgili bazı şartlarda kişinin mesleki açıdan yeterliliğini kanıtlar niteliktedir. Özellikle, bu belgeyi almak isteyen kişiler mutlaka 19 yaşından gün almalıdır. Ayrıca, kişi ruh, eden ve psikoteknik açıdan da olumlu raporlara sahip olmalıdır.

 Psikoteknik Raporu Nedir? Ve Nasıl Alınır?

Psikoteknik raporu uzman psikiyatri doktorları tarafından gerekli ölçümler, tetkikler ve mesleki yeterlilik analizleri yapıldıktan sonra verilmektedir. Kişinin taşıma ve ticari araç kullanabilme kapasitesinin ölçülüp, değerlendirmeler sonucunda mesleki açıdan uygun koşulları sağladığının bir göstergesi niteliğinde olan bu rapor, sürücünün ilgili belgeyi alabilmesi için de bir ön şart niteliği taşımaktadır.

Rapor sürecinde, kişinin zihinsel yeteneklerinin sağlam oluşuna, akli yeterliliğinin bulunmasına, mesleki açıdan herhangi bir zihinsel ya da akli sorununun bulunmamasına dikkat edilmektedir. Ayrıca, psikolojik açıdan sürücünün bu mesleği yapabilir oluşuna ve ticari faaliyetlerde aktif şekilde bulunabileceğine dair psikiyatri uzmanı bir rapor vermelidir. Kişi bu ölçümler ve yapılan tetkikler sonucunda psikolojik açıdan olumlu sonuçlar alabilirse, psikoteknik raporu sorunsuz şekilde kişiye verilmektedir. Bu rapora sahip olamayan ya da olumlu sonuç alamayan kişiler ticari amaçlı olarak sürücü belgesine sahip olamaz ve ticari amaçlı taşımacılık faaliyetlerinde bulunamaz.