AMBALAJLAMADA GENEL İLKELER

Ambalajlama Yöntemleri

Mamulü Koruma İlkesi  

Ambalajlama yöntemleri, ambalajlama yöntemleri hakkında bilgiler:

Ambarlama ve taşıma sürelerinin ambalajlamada dikkate alınması, bilhassa kısa zamanda bozulan ve iklim değişiklik ve şartlarına tahammülü olmayan mamullerin (klasik örneği çilek) ambalajlanmasında çok önemlidir. Ambalajın koruma fonksiyonuna ve bununla ilgili ilkeye önem verilmemesi hâlinde mamulün kokması, çürümesi, bozulması, telef olması yanında, belki ondan daha önemlisi alıcıların darıltılması ve piyasanın kaybedilmesi en büyük tehlikedir.

Gereksiz Masraflardan Kaçınma İlkesi  

Ambalajlarda, ambalajlama yöntemlerinde harcanan malzemenin gıda maddesinin kalite ve görünümünü en iyi yansıtacak ve ucuz malzeme olması gerekir. Ambalajın depolamayı kolaylaştırıcı niteliği olmalıdır. Ayrıca ambalajın depolama koşullarına dayanıklılığı da önem kazanır. Pazarlamanın her aşamasında nakliye söz konusu olacağından ambalaj, kolay taşınabilir olmalıdır.

 • Tam ve yeterli olmayan bir ambalaj, ucuz görünmesine rağmen mamulün kalitesini düşürür, zarar marjının artmasına sebep olur.
 • Rasyonel bir ambalaj, fiyat bakımından en uygun olan ambalajdır.
 • Bir ambalajın ucuz veya pahalı olduğunu; kullanılabilirliği, amaca uygunluğu, diğer bir ifade ile gönderilen yerde mamulün göreceği ilgi belirleyecektir.

Amaca Uygun Olma İlkesi  

Bu ilkenin esası, en elverişli materyalin en doğru ve uygun yerde kullanılmasının sağlanmasıdır. Gıda ürünlerinin ambalajında aranan özellikler;

 • Sağlıklı olması,
 • İçindeki ürünün tazeliğini koruyabilmesi,
 • Kırılmaz ve dayanıklı olması,
 • Ucuz olması,
 • İçindeki ürünü göstermesi,
 • Pratik olarak açılıp kapanabilmesi,
 • Çevre dostu malzeme olması,
 • Albenisinin olmasıdır.

Ambalaj Maliyeti  

Ambalaj ve ambalajlama maliyetleri, kullanılan ambalaj maddesinin türü başta olmak üzere taşıma, genel giderler payı ve hasar oranına göre belirlenir. Genel üretim miktarı, rekabet yapısı da ambalaj alış maliyetlerini etkiler. Ambalaj maliyetleri ele alınırken yalnız alış maliyeti değil ambalaj sisteminin maliyeti ele alınmalı ve diğer fiziksel dağıtım ve pazarlama maliyetleri ile karşılaştırılmalıdır.

Ambalaj Malzemelerinin Tedariki   

Ambalaj malzemelerinin tedariki için yapılan masraflar en önemli maliyet unsuru olup malzemeler ve teknik işleme imkân ve seviyelerine göre farklı fiyata haizdirler. Satın alma fiyatına ambalaj malzemesinin temin edildiği yerden işletmeye getirilmesi için yapılan masraflar ilave edilmek suretiyle ambalaj malzemesinin tedarik maliyeti bulunur.

Ambalajlamanın Depolama Masrafları   

Devamlı istihsalde bulunan işletmelerde ambalajlama maliyetlerinin bulunması yanında, ambalaj malzemelerinin depolanması için de ambara ihtiyaç vardır. Ambarın kirası, amortismanı, bakımı üzerinden hesaplanır. Ambalaj malzemelerinin depolanmasında yerden tasarruf sağlayıcı teknikler geliştirildiği takdirde maliyet düşecektir. Bu konuda kâğıt ve kartondan ambalajlar; camdan, tenekeden veya plastikten yapılan ambalajlara nazaran daha avantajlıdır.

Doldurma Masrafları   

Plastikten torbalara doldurulması misalinde olduğu gibi işlemin şekli ambalajın maliyetine çok tesir eder. Dakikada 120 milyon torba yerine 200 milyon adet doldurabilirse ünite başına doldurma masrafları düşecektir. Doldurma işlemi sırasında ambalaj malzemelerinin kırılma, döküntüye çıkma oranı da ambalaj malzemesinin türüne göre çok farklıdır.

Taşıma Masrafları   

Bu grupta ambalajı tamamlanan mamulün perakendeciye gönderilmesi için kullanılan mali fedakârlıklar ele alınacaktır. Satış alanının genişliği, ambalajlama malzemelerinin işletmenin kendi arabaları ile taşınıp taşınmadığı gibi faktörler taşıma masraflarını etkiler. Büyük ve geniş piyasa için çok miktarda satış yapılması ve taşıma aracı olarak firma vasıtalarından yararlanma söz konusu ise taşıma masraflarında avantaj sağlanabilir. Bu konuda ayrıca “bir defa kullanılıp atılan veya çok defa kullanılan ambalaj” tipi seçme de önemlidir.

Karayolu ile taşıma yapan firmalarda orta düzey yönetici olmak ve eğitim almak için inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply