MENŞE ŞEHADETNAMESİ

Menşe Şehadetnamesi Örneği

Menşei Şehadetnamesi

Menşei Sehadetnamesi bir malın menşeinin belirlenip belgelendirilmesinde kullanılan “Menşe Şehadetnamesi (ABC formu)” zorunlu olmayıp ithalatçı firmanın isteği üzerine düzenlenir.

Menşe Şehadetnamesi, ihraç konusu eşyanın akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir belgedir.

İhracatçı tarafından, ithalatçı ülkenin belirlediği şekilde hazırlanır.

Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin genelde birbirine benzer menşe kuralları bulunur. Ülkeler birbirinden yaptıkları ithalatlarda, ithal ürünlerinin hangi ülke menşeli olduğunu bilmek ister. Çünkü ithalat işlemlerinde ürünlerin, menşeine göre muameleye tabi tutulması gerekir.

Düzenleme Şekli

Bu belge A, B ve C olmak üzere üç nüshadan oluşur. C nüshası odada kalır. Oda üyelerinin Menşe Şehadetnamesi (ABC) formunu onaylatmak üzere odaya dilekçe ile başvuruları sırasında;

Söz konusu belge muhteviyatı malın üreticileri kendileri ise kapasite raporu veya malın üreticisi olduğuna dair diğer belgeler ile malın satış faturasının birer örneğini ibraz etmeleri, belgenin usulüne uygun olarak doldurulmuş ve 8. kutunun sağ tarafının firma tarafından kaşelenip imzalanmış olması yeterlidir.

Belge muhteviyatı malın üreticisi, ihracatı yapan firma değilse satış faturası, malın temin ediliş faturaları ve üretici firmanın kapasite raporu aranmaktadır. Üreticinin kapasite raporu olmadığı takdirde üretici firmanın, ihracata konu malları ürettiğine dair ibraz edebileceği diğer belgeler yeterli görülmektedir.

İhracatta Menşe Şehadetnameleri ile ilgili karar uyarınca ihracatçının istemi üzerine, ihracattan sonra da Menşe Şehadetnamesi (ABC) formu düzenlenebilmekte ve Ticaret Odası tarafından onay işlemi yapılabilmektedir.

Ticaret ve Sanayi Odalarınca Yapılacak Tasdik İşlemleri

 •  İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından yukarıda belirtilen şekilde doldurulan ve imzalanan şehadetnameler, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi ve aşağıda örneği verilen bir dilekçe ile birlikte odalara verilir.
 • Odalar, şehadetnamelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, ilgili Mevzuat uyarınca Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.
 •  Üzerinde düzeltme ve ilaveler yapılmış olan şehadetnameler, oda tarafından tasdik edilir.
 •  Tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra şehadetnamenin beyaz renkli nüshalarından biri, fatura fotokopisi ve dilekçe alı koyularak diğer nüshalar ihracatçıya verilir.

Menşe Şehadetnamelerinde Yazılı Bilgiler

 • Eşyayı gönderenin adı, soyadı ve adresi
 • Alıcısının adı, soyadı ve adresi
 • Kapların marka, numara, cins ve sayıları
 • Eşyanın cinsi ve çeşidi, daralı ve saf ağırlıkları ile kıymeti ve yollama şekli
 • Şehadetnameyi veren makamın tasdik şerhi (tarih, imza ile mühür veya kaşesi)
 • Menşe şehadetnamesi, eşyanın o memlekette geçirdiği işçilik ve işlemlerden ötürü o memleket menşeli sayılarak verilmiş ise bu hususun etraflı bir şekilde açıklanması gerekir. İthalatçı firma tarafından Menşe Şehadetnamesinin orjinalinin yanı sıra değişik sayıda kopyası da istenebilir. Bu durumda, istenen kopya sayısına göre en az iki takım Menşe Şehadetnamesi düzenlenerek (2 takım 2 kopya, 3 takım 4 kopya vb.) dilekçede “copy’’ olarak belirtilmesi gerekir.

Menşe Şehadetnamesi Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Gönderenin adresi ile faturada yazılı firma ismi ve adresi aynı olmalıdır.
 • Alıcının ad ve adresi faturada yazılı olan ile aynı olmalıdır.
 • Ürünler, ihracatçı tarafından üretilmişse menşei normal olarak ihraç eden ülkedir.
 • Nakliyeye ilişkin görüş birliğine varılan diğer detaylar da yer alabilir.
 • Çok sık kullanılmamakla birlikte akreditife ilişkin özel koşullar da bu bölümde belirtilebilir.
 • Gönderilen ürünün ithalatçı ülke tarafından istenen tarife numarası ve miktarı belirtilmelidir.
 • İthalatçı ülkenin kullandığı şekilde gümrük tarife numarası belirtilmelidir.
 • Koli numarası, sayısı, ambalaj tipi, koli listesinde belirtildiği şekilde olmalıdır.
 • Ürüne ilişkin açıklama, belgede yazılan tarife numarası ile aynı olmalıdır.
 • Form, onay merci tarafından imzalanmalıdır.

Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply