AMBALAJIN TEMEL MALZEMELERİ

Ambalajın Tanımı  

Ambalaj nedir?, ambalaj hakkında bilgiler:

Ambalaj nedir, ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak taşıma, depolama, dağıtım, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, metal, kâğıt, karton, cam, plastik vb. malzemelerden yapılmış dış örtülerdir. Kısaca ambalaj, içinde ürün bulunan koruyucudur.

Ürünü çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur. Ambalaj, ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını sağlar, depolama kolaylığı yaratır. Önemli bir görevi de üzerinde taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlamasıdır. Üzerinde yazılı olan (ağırlık, fiyat, üretim tarihi, son kullanım tarihi, ürünün içeriği, üretici firmanın adı, kullanım açıklaması, TSE’li olup olmadığı gibi) tüm bilgiler, tüketiciye ve satış yapana büyük kolaylıklar sağlar.

Doğru Yapılan Bir Ambalajlama:

 • Ürünün hasar ve atığını azaltmakta, bozulmasını önlemektedir.
 • Pek çok ürünün maliyetini düşürmektedir.
 • Kontrole yardım etmektedir.
 • Bazı hâllerde, hastalık yapan mikroplardan korunmaya yardım etmektedir.
 • Satışta ve tüketicinin size ulaşmasında bilgilendirmeyi sağlamaktadır.
 • Ürünü taklit edilmeye karşı korumaktadır.
 • Dağıtım sisteminde temel bir faktör olan ambalaj, dayanıklılık sağlamasıyla gıdasızlığa karşı dünya çapında yürütülen çabalara destek vermektedir.

Ambalajlarda Aranan Özellikler ve Beklenen İşlevler  

Ambalajlama, üretim ve dağıtımla olan yakın ilişkisi nedeniyle çeşitli üretim alt sektörüyle olduğu kadar işletmecilik, pazarlama ve ambalaj materyali üreten sanayi kollarını da ilgilendiren geniş kapsamlı bir konu hâline gelmiştir. Bu bakımdan tarımsal üretim, gıda sanayii, imalat sanayii, işletmecilik, iç ve dış pazarlama, ulaştırma, depolama ve ambalaj materyali üretimi açısından ambalajdan beklenen fayda ve işlevler ve buna bağlı olarak ambalajın taşıyacağı özellikler birbirinden farklı olmaktadır.

Ambalajdan Beklenen İşlevler:

 • İçindeki malı koruma özelliği
 • Mikrobiyolojik yönden koruma,
 • Nem ve atmosferik etkiler yönünden koruma,
 • Çarpma, ezilme gibi mekanik etkilerden korumadır.
 • Depolamayı kolaylaştırma ile ilgili özellikler
 • Üst üste yığılabilme,
 • Depo içinde kolayca yer değiştirebilme,
 • Ayırt edilebilmesinin kolay olmasıdır.
 • Taşıma ile ilgili özellikler
 • Mamulleri bir arada tutması,
 • Taşıt aracına (kara, hava, deniz yolu) kolaylıkla yüklenip boşaltılabilmesi,
 • Emniyetli olması (akma, dökülme, patlama, dağılma yönlerinden),
 • Bir defa ya da birden fazla kullanılabilmesi,
 • Hafif olmasıdır.
 • Pazarlama ile ilgili özellikler
 • Satış sırasında göze çarpıcı ve tüketiciyi cezbedici bir görünümde olması,
 • Depolama sırasında ve satış yeri rafında az yer işgal etmesi,
 • Tüketiciye içinde bulunulan mal hakkında fikir veren bir görünümde olması,
 • Tüketiciye içinde bulunan mal hakkında bilgi verici yazılar bulundurması,
 • Yasal kurallarla kısıtlamalara uygun olmasıdır.
 • Tüketici açısından
 • Çekici bir görünümde olması
 • Kullanışlı ve açılır kapanır şekilde olması,
 • Boşaldıktan sonra yeniden kullanılabilmesi,
 • İçindeki mamul hakkında gerekli bilgileri bulundurmasıdır.
 • Çevre kirlenmesi açısından
 • Kullanıldıktan sonra atıldığında kimyasal ve biyolojik yönlerden çevre kirlenmesine neden olmaması,
 • Büyük çöp yığınları meydana getirerek yok edilmesi için ilave bir masraf gerektirmemesi,
 • Kimyasal yoldan parçalanması veya yeniden aynı ambalaj metaryalinin yapımında kullanılarak değerlendirilebilmesidir.

Karayolu ile taşıma yapan firmalarda orta düzey yönetici olmak ve eğitim almak için inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply