LOJİSTİK FİRMALAR VE DEPOLAMA SÜRECİ

Lojistik ve Depolama

Lojistik firmalar, lojistik firmalar depolama hakkında bilgiler:

Tedarikçi

Tedarik zinciri,  ürün ve bilgilerin tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketlerini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür. Ham madde ve malzemelerin satın alınıp üretim sürecine dahil edilmesi, depolanması, ürün haline gelip dağıtımının gerçekleşmesi ve nihai tüketiciler tarafından tüketilmesini sağlayan işlevlerin kombinasyonu olan tedarik zincirinin önemi, tüm lojistik faaliyetlerinde olduğu gibi depolamada da ivme kazanmıştır.

Depolama Süreci

Depolama süreçleri, göndericiden eşyaların alınması ve işlem organizasyonuyla başlar. Ham madde ya da yarı mamulün depoya girmesi, fiziksel depolamanın gerçekleştirilmesi, ambalajlama-etiketleme-konsolidasyon işlemlerinin yanı sıra dağıtım öncesi son kontrollerin yapılması ve depolanıp son kullanıcıya uygun şekillerde ulaştırılması depolama iş süreçlerinin temel halkalarını oluşturur. Ürünün ham madde aşamasından son kullanıcıya ulaşması arasında gerçekleşen “tedarik zinciri yönetimi”nde depolamanın etkinlik ve verimliliği lojistik firmanın performansını belirleyecektir.

Lojistik firma, müşteri (üretici, ithalatçı, ihracatçı vb.) siparişlerinin alınmasından, alıcıya teslimatın yapılmasına kadar katma değer katan tüm faaliyetleri bir bütün içinde değerlendirmelidir.

  • Bu faaliyetler içinde depolama önemli bir yer tutmaktadır.
  • Müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun depo seçimi, eşyaların stoklanması, istenen zaman, miktar ve kalitede dağıtımların gerçekleştirilmesi lojistik firmanın depo yönetimindeki temel sorumluluk alanlarıdır.

Depo İşletmetmeciliği

Depo işletmeciliği günümüzde ayrı bir uzmanlık alanı ve profesyonellik gerektirir. Lojistik firma lojistik hizmet üreten bir firma olup müşterisine ait malların depolama süreçlerini uzman bir firma vasıtasıyla organize eder. Lojistik firma depo işletmecisiyle almış olduğu hizmet karşılığında “depo hizmet anlaşması” imzalar. Bu anlaşma ile depolanması planlanan eşyanın hangi koşullarda saklanacağı, sözleşmenin süresi ve kapsamı, karşılıklı yükümlülükler, ödeme ve teslim şekilleri, sigorta, tazminat ve cezai hükümler çerçevesinde belirlenir.

Genellikle depo sahibi firmalardan profesyonel hizmet satın alabilen lojistik firma işletmeleri çok sık görülmemekle birlikte mülkiyeti kendisinde olan depolarla aynı hizmeti müşterisine sunabilmektedir. Lojistik firma mülkiyeti kendisinde olan depolama hizmetlerini gerçekleştirirken müşterisiyle depolama şartları konusunda ticari sözleşme yapar. Bu sözleşme ile birlikte tarafların sorumluluklarını içeren bir metin üzerinde mutabakata varılmış olur.

Depolamada tedarik zinciri halkalarının sorunsuz gerçekleştirilmesi lojistik firmanın yanı sıra depo yönetiminin de etkinliğine bağlı olmaktadır.

  • Depo yönetiminin müşterilere sağladığı hizmetler tedarik zinciri anlayışına göre sadece istifleme, elleçleme, koruma ve saklama ile sınırlı değildir.
  • Depo yönetiminde siparişlerin düzenli takibi için örneğin; kara ve hava taşımacılığında sıklıkla kullanılan eşya takip sistemlerine (Barkod, GPS ve ASN) sahip olma, bilgisayar ve İnternet olanaklarıyla müşterileri sürekli bilgilendirme ve böylece onlarla sağlıklı ve düzenli bir iletişim içinde olunması lojistik firma hizmet kalitesini yükseltici faktörlerdir.

Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply