İADE ÜRÜN SÜRECİNDE OLUMSUZLUKLAR

İade Ürün Sürecinde Olumsuzluklarda Çıkan Sorunlar

Ürün iade, ürün iade süreci hakkında bilgiler:

Ürün İade süreci, içerdiği belirsizlikler sebebi ile tahminlerin, planlamaların ve kontrollerin yapılması daha zor bir akış sürecidir. Geri dönen ürünün miktarı ve zamanlaması hakkında belirsizlikler bulunmakta, dahası firmanın ürettiği her ürün için farklı bir dönüş oranı geçerlidir.

Sevkiyat ve dağıtım sürecinde ürün ve paketleme kalitesi belirli ve aynıdır, bu da taşımayı kolaylaştırır. Ancak geri dönüşlerde ürünler tam olarak paketlenmemiş olabilir. Aynı zamanda, dönen ürünler, giden yeni ürünler kadar büyük miktarlarda olmadığından bunlar için taşımayı kolaylaştırıcı paketlemeler (paletler, konteynerler) kullanılamamaktadır. Paketlemenin olmaması veya düzgün ve bir örnek olmaması, ürünün üretici firma ve işleyecek personel tarafından tanımlanmasını da zorlaştırmaktadır.

Sevkiyat ve dağıtım sürecinde maliyetler tanımlanmıştır ve belirlidir. Firmanın muhasebe sistemi de bu süreçteki maliyetleri izleyecek şekilde tanımlanmıştır. Fakat iade ürün sürecinde maliyetler farklı şekilde ortaya çıkacaktır. İade ürün lojistik sisteminde en önemli maliyetlerden biri, nakliye aktivitelerine ilişkin maliyettir. Nakliye miktarının az olması, paketlemenin düzgün olmaması, nakliye maliyetlerinin artmasına sebep olur.

İade ürün lojistik sisteminde sürecin izlenmesi, sevkiyat ve dağıtım sürecine kıyasla daha güçtür. Çünkü firmaların bilişim sistemleri, geri dönüşleri takip edecek şekilde tasarlanmamıştır. Bu da ürün gelişlerini takip etmeyi zorlaştırmakta, kısa dönemli operasyon planları yapılmasını bile oldukça güç kılmaktadır.

Sevkiyat ve dağıtım süreci ile iade ürün lojistiği arasındaki bu farklılıkların bilinmesi firmalara ve araştırmacılara, uygun iade ürün lojistik sistemi tasarlamalarında kolaylık sağlayacaktır.

Ody belgesi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply